METODOLOGIA

En el Campus Xavi, des de la perspectiva holística, tenim en compte totes les orientacions metodològiques implicades en el procés d’ensenyament – aprenentatge del futbol.

Utilitzem una metodologia global i sistèmica, basada en el desenvolupament conjunt de les diferents capacitats (tècniques, tàctiques, físiques i psicològiques) dels diferents sistemes que formen al jugador/a.

COM HO FEM?

  • Utilitzant eines metodològiques futbolístiques adaptades al nivell dels jugadors.
  • Treballant les diferents situacions del joc per arribar a entendre el futbol.
  • Coneixent i aplicant els diferents conceptes tàctics del joc.
  • Adaptant el joc al nen/a i d’aquesta manera facilitar-li la seva comprensió.
  • Millorant la intel·ligència tàctica del jugador/a a través de la constant presa de decisions.
  • Treballant amb grups reduïts de nens i nenes de la mateixa edat.

Amb aquest sistema, volem facilitar la millora en la comprensió – execució del joc i per tant, l’evolució de la cultura tàctica de cadascun dels participants del Campus.

ENTRENAMENTS DE PORTERS; durant la setmana realitzarem 3 sessions de treball específic per als nostres porters.